شـركـت National Lab – انگلستان

شـركـت National Lab – آلمان

توضیحات شرکت National Labمحصولات شرکت National Lab

فـریـزر هـای آزمـایـشـگـاهـی ایـسـتـاده و صـنـدوقـی
یـخـچـال هـای آزمـایـشـگـاهـی ایـسـتـاده
چـیـلـر هـای آزمـایـشـگـاهـی و صـنـعـتـی آب و روغـن
مـبـدل هـای گـرمـایـی


ONE COMPANY, ONE SOLUTION Since 2000

E-Mail: ceo@aria-ocean.com
تلفن: 882283015 021
تلفن: 88283019 021
دورنگار: 88002310 021
آدرس: تهران، ميدان فاطمی، میدان گلها، خيابان كاج جنوبي،كوچه هشتم، پلاک 27
کد پستی: 1413874873
صندوق پستی: 14155/4415

شبکه های اجتماعی

محصولات اخیر

  • Microplate Reader
  • Autoclave
  • santrifuj
  • Microplate Washer
  • Incubators
  •  PCR

خبرنامه

Scroll to Top