شـركـت Hain Life Sciences – آلمان

شـركـت Hain Life Sciences – آلمان

توضیحات شرکت Hain Life Sciencesمحصولات شرکت Hain Life Sciences

دستگاه هاي ترمال سايكلر ٢٤، 48 و ٩٦ خانه ساده و گراديانت ساده و پیشرفته بصورت قابل نصب به کامپیوتر و Stand Alone

Thermal Cycler Catalogue 2013.pdf

ONE COMPANY, ONE SOLUTION Since 2000

E-Mail: ceo@aria-ocean.com
تلفن: 882283015 021
تلفن: 88283019 021
دورنگار: 88002310 021
آدرس: تهران، ميدان فاطمی، میدان گلها، خيابان كاج جنوبي،كوچه هشتم، پلاک 27
کد پستی: 1413874873
صندوق پستی: 14155/4415

شبکه های اجتماعی

محصولات اخیر

  • Microplate Reader
  • Autoclave
  • santrifuj
  • Microplate Washer
  • Incubators
  •  PCR

خبرنامه

Scroll to Top